08.10.2019

Dokorant naszego Wydziału laureatem konkursu "Geologia 2019"


Miło nam poinformować, że Pan mgr inż. Mateusz Zaręba, doktorant w Katedrze Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej WGGiOŚ został laureatem konkursu "Geologia 2019", organizowanego przez Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, w kategorii "Młodzi". W konkursie nagradzane są przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania naukowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, ideowe i gospodarcze oraz fundamentalne odkrycia w dziedzinie geologii. Gratulujemy!