14.01.2021

Odszedł mgr inż. Andrzej Ossowski


Nekrolog