03.09.2019

Odszedł prof. zw. dr hab. inż. Jerzy KOWALCZUK


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 sierpnia 2019 roku odszedł prof. zw. dr hab. inż. Jerzy KOWALCZUK, wieloletni pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, wychowawca i opiekun naukowy wielu pokoleń geofizyków, członek Komitetu Geofizyki PAN i Komisji Nauk Geologicznych PAN w Krakowie.

Nekrolog