20.07.2018

Egzamin kwalifikujący na studia II stopnia - Turystyka i Rekreacja


Egzamin wstępny na studia II stopnia, kierunek Turystyka i Rekreacja odbędzie się w dniach:

  • 11 września 2018 r. - godz. 10:00 - 12:00, sala 301a, bud. A-0,
  • 20 września 2018 r. - godz. 10:00 - 12:00, sala 301a, bud. A-0.

Zagadnienia na egzamin kwalifikujący na studia II stopnia