10.01.2018

Egzamin wstępny na studia II stopnia w roku 2017/2018


Harmonogram egzaminu wstępnego na studia II stopnia w roku akad. 2017/2018.

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie: