03.01.2016

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia, rok. akad. 2015/2016


Informacje ogólne

Kandydaci na studia II stopnia na WGGIOŚ przystępują do procesu rekrutacji rejestrując się w systemie poprzez stronę internetową: www.rekrutacja.agh.edu.pl

Rejestracja musi być dokonana w terminie od 11 do 31 stycznia 2016 r. (do godziny 15:00).

Szczegółowe informacje, kalendarz rekrutacji i niezbędne dokumenty można znaleźć również na stronie www.rekrutacja.agh.edu.pl.

Szczegółowe warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 określa załącznik nr 2 do Uchwały nr 72 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Zachęcamy do odwiedzenia zakładki najczęściej zadawane pytania.

Opisy kierunków i plan studiów

Szczegółowe opisy kierunków i plan studiów można znaleźć na stronie:

Opisy kierunków

UWAGA! Studenci wszystkich kierunków studiów na WGGIOŚ w trakcie studiów na II stopniu muszą zaliczyć obowiązkowy kurs języka angielskiego specjalistycznego (poziom B2+).

Zasady kwalifikacji na specjalności na WGGIOŚ

Zasady kwalifikacji

Zagadnienia na egzamin wstępny

Zagadnienia na egzamin wstępny są analogiczne jak zagadnienia do egzaminu inżynierskiego.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
paw. A-0, pok. 15
tel.: 12 617 24 20
mail: wkr@geol.agh.edu.pl,

Komisja rozpoczyna pracę w dniu 26 stycznia 2016 r.