20.12.2019

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia w roku 2019/2020


Szczegółowy opis kierunków i plan studiów

Zasady kwalifikacji na specjalności na kierunkach studiów II stopnia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w roku akademickim 2019/2020.

Rekrutacja - szczegółowe informacje

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
paw. A-0, pok. 15
tel.: 12 617 24 20
mail: wkr@geol.agh.edu.pl