27.05.2015

Rekrutacja


Informacji dotyczących rekrutacji na AGH można zasięgnąć na stronie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - http://www.agh.edu.pl/kandydaci/. Natomiast szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji na Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska można uzyskać drogą mailową pod adresem: wkr@geol.agh.edu.pl

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska prowadzi studia stacjonarne na kierunkach:

Górnictwo i Geologia

studia inżynierskie (I stopnia) - rekrutacja letnia
studia magisterskie (II stopnia) - rekrutacja zimowa

Inżynieria Środowiska

Ochrona Środowiska

Informatyka Stosowana

Geofizyka

Turystyka i Rekreacja

studia licencjanckie (I stopnia) - rekrutacja letnia
studia magisterskie (II stopnia) - rekrutacja letnia

Ekologiczne Źródła Energii

studia inżynierskie (I stopnia) - rekrutacja letnia

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska to najbardziej "humanistyczny" spośród technicznych wydziałów prestiżowej Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest to jedyny w Polsce wydział, który z jednej strony kształci specjalistów najwyższej klasy z zakresu geologii i geofizyki stosowanej, z drugiej zaś oferuje wykształcenie typowe dla klasycznego uniwersytetu w postaci turystyki i informatyki. Wykształcenie jakie otrzymują absolwenci pozwala na podjęcie zatrudnienia w zakładach przemysłowych, placówkach naukowych, szkołach, biurach turystycznych i urzędach państwowych, w których prowadzone są prace związane z:

  • planowaniem, projektowaniem i kierowaniem wszelkiego rodzaju pracami geologicznymi, geofizycznymi, hydrogeologicznymi, geologiczno-inżynierskimi, w tym obsługi zakładów górniczych wszystkich typów
  • badaniem, monitoringiem, zarządzaniem i ochroną środowiska naturalnego
  • tworzeniem i obsługą narzędzi informatycznych wykorzystywanych w geologii, geofizyce i ochronie środowiska oraz inny gałęziach gospodarki i nauki (informatyka stosowana)
  • organizowaniem i prowadzeniem turystyki kwalifikowanej ze szczególnym uwzględnieniem przyrody nieożywionej (geoturystyka)
  • podstawowymi badaniami naukowymi z zakresu Nauk o Ziemi.