05.12.2019

Zagadnienia na egzamin wstępny II stopnia 2019/2010


Zagadnienia na egzamin wstępny II stopnia 2019/2010:

Applied Geology

Geophysics

Ekologiczne Źródła Energii

Geofizyka

Geoinformatyka

Geologia Stosowana

Inżynieria i Ochrona Środowiska