08.12.2020

Zagadnienia na egzamin wstępny II stopnia 2020/2021


Zagadnienia na egzamin wstępny II stopnia 2020/2021:

Applied Geology

Geophysics

Ekologiczne Źródła Energii

Geofizyka

Geoinformatyka

Geologia Stosowana

Inżynieria i Ochrona Środowiska