Informacje dotyczące rekrutacji

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

https://kandydaci.agh.edu.pl/

STUDIA I STOPNIA

- Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia

https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-w-agh/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-i-stopnia-w-roku-akademickim-2019-2020/

- Krok po kroku - studia pierwszego stopnia

https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/krok-po-kroku/krok-po-kroku-studia-i-stopnia/

Przedmioty główne brane pod uwagę w rekrutacji: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia.

Wydział prowadzi kształcenie na siedmiu kierunkach studiów:

  • Ekologiczne Źródła Energii
  • Geofizyka
  • Geoinformatyka
  • Geologia Stosowana
  • Inżynieria i Analiza Danych
  • Inżynieria i Ochrona Środowiska
  • Geoturystyka

Plany studiów i szczegółowy opis przedmiotów na kierunkach i specjalnościach można znaleźć na stronie: Kierunki studiów i specjalności