Kierunki studiów

Wydział prowadzi kształcenie na siedmiu kierunkach studiów:

  • Ekologiczne Źródła Energii
  • Geofizyka
  • Geoinformatyka
  • Geologia Stosowana
  • Inżynieria i Analiza Danych
  • Inżynieria i Ochrona Środowiska
  • Geoturystyka

   Plany studiów i szczegółowy opis przedmiotów na kierunkach i specjalnościach można znaleźć na stronie: Kierunki studiów i specjalności