Informatyka Stosowana

Kierunek kształci wysokiej klasy specjalistów w zakresie tworzenia oraz obsługi systemów informatycznych. Student zdobywa wiedzę i umiejętności w pełni zgodne z zapotrzebowaniem na rynku pracy w sektorze IT. Zaletą studiów na Informatyce Stosowanej jest to, że oprócz ogólnej wiedzy informatycznej absolwent zdobywa specjalistyczną wiedzę z inżynierii i ochrony środowiska, górnictwa, geologii oraz geofizyki.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:                         

  • aktualnych trendów i technologii informatycznych
  • nowoczesnych języków programowania
  •  tworzenia aplikacji mobilnych i webowych
  • zagadnień informatycznych związanych z naukami o Ziemi (systemy informacji przestrzennej, przestrzenne bazy danych, teledetekcja, modelowania geodynamiczne, metody geofizyczne)
  • metod matematycznych i numerycznych niezbędnych do rozwiązywania zagadnień obliczeniowych
  • systemów wizualizacji danych i grafiki komputerowej
  • projektowania komputerowych systemów pomiarowych

Szczegółowy opis