Turystyka i Rekreacja

Studenci są przygotowywani do podejmowania przedsięwzięć w stale rozwijającej się branży turystycznej, której nieodłącznym elementem jest środowisko przyrody nieożywionej. Zdobywają umiejętności z zakresu przygotowywania produktów turystycznych, planowania i realizacji ofert turystycznych uwzględniających obiekty przyrody nieożywionej i dziedzictwa górniczego, objaśniania procesów geologicznych zachodzących na powierzchni i pod powierzchnią Ziemi, a także skutków oddziaływania człowieka na środowisko. Uzupełnieniem procesu kształcenia są liczne krajowe i zagraniczne zajęcia terenowe.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

  • nauk przyrodniczych i społecznych pod kątem zastosowania do obsługi ruchu turystycznego
  • najnowszych trendów rozwoju ruchu turystycznego
  • zarządzania i funkcjonowania przemysłu turystycznego
  • roli i znaczenia turystyki i rekreacji w rozwoju międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym
  • rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie turystyki

Szczegółowy opis