Koła Naukowe

Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska działają liczne studenckie koła naukowe, w których studenci wraz z kadrą naukową realizują projekty badawcze. Uczestnictwo w kołach naukowych to ważny element kształcenia, pozwalający na rozwinięcie swoich pasji oraz realizację własnych pomysłów, a także pierwszy krok do kariery zawodowej. Wydział wspiera działalność kół naukowych organizując m. in. wykłady, konferencje, szkolenia, zagraniczne wyprawy naukowe, wyjazdy do geoparków lub miejsc, gdzie realizowane są duże projekty inżynieryjne: do kopalń, na tereny budowy dróg, mostów, tuneli. Studenci spotykają się z ekspertami oraz nabywają doświadczenie i kompetencje, które cenią sobie przyszli pracodawcy. Aktywni członkowie kół naukowych już w trakcie trwania studiów biorą udział w projektach badawczych realizowanych przez Wydział lub firmy współpracujące z Wydziałem.

Lista kół naukowych