12.07.2017

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa TRANSFORMACJA ZANIECZYSZCZEŃ W ŚRODOWISKU


Katedra Ochrony Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej TRANSFORMACJA ZANIECZYSZCZEŃ W ŚRODOWISKU, która odbędzie się
w Krakowie w terminie 14-15 grudnia 2017 r.

Z poważaniem,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Dariusz Ciszewski
AGH Kraków, WGGiOŚ.