14.10.2015

Grant na naszym Wydziale w ramach programu „Lider”


Z przyjemnością informujemy, że projekt badawczy pracownika naukowego naszego Wydziału, Pani dr inż. Pauliny Krakowskiej - „Nowatorska metodyka interpretacji niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu z wykorzystaniem wyników rentgenowskiej tomografii komputerowej”, został zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”.

Celem programu „Lider” jest aktywizacja środowiska młodych naukowców i wspieranie ich rozwoju. Udział w projekcie daje im wyjątkową szansę, by zarządzać własnym zespołem badawczym. Jednocześnie program stymuluje współpracę młodych naukowców z przedsiębiorstwami, a także mobilność uczonych wewnątrz sektora nauki oraz pomiędzy nauką i przemysłem.

W konkursie wzięli udział młodzi naukowcy, którzy nie ukończyli 35. roku życia, posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku lub ukończone studia II stopnia i są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź właścicielami patentów i wdrożeń. W tegorocznej edycji programu, sześć projektów badawczych z Akademii Górniczo-Hutniczej, których łączna wartość wynosi 6 742 800 zł, zostało zakwalifikowanych do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Lider”. Kwota przyznana Pani dr inż.  Paulinie Krakowskiej to: 1 180 250 zł.

Krótki opis nagrodzonego projektu

Niekonwencjonalne złoża węglowodorów stanowią przedmiot zainteresowania przemysłu naftowego pod kątem poszukiwań i wydobycia. Kluczem w zrozumieniu ich specyfiki jest szczegółowa analiza przestrzeni porowej i szkieletu skalnego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu rentgenowskiej tomografii komputerowej. Projekt ma na celu opracowanie nowatorskiego podejścia do interpretacji złóż niekonwencjonalnych, nowych parametrów petrofizycznych przestrzeni porowej i szkieletu, wzoru na przepuszczalność absolutną, utworzenie specjalistycznego oprogramowania do przetwarzania i interpretacji obrazów tomograficznych oraz rozwinięcie metodyki symulacji przepływu płynu przez ośrodek porowaty, opartych na wynikach rentgenowskiej tomografii komputerowej.

 Serdecznie gratulujemy!!!