05.10.2015

Informatycy i geolodzy z AGH zaprezentowali inteligentny wał przeciwpowodziowy


30 września 2015 r. w Czernichowie pod Krakowem odbyła się prezentacja możliwości pomiarowych jednego z najnowocześniejszych w Europie eksperymentalnych wałów przeciwpowodziowych zrealizowanego w ramach projektu ISMOP. Liderem projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza, reprezentowanej przez dwie katedry z naszego Wydziału: Katedrę Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej oraz Katedrę Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej.