24.06.2015

Mapa zlodowaconych Tatr dr Jerzego Zasadniego


Czasopismo Journal of Maps wydawane przez Taylor and Francis Online uznało mapę The Tatra Mountains during the Last Glacial Maximum), opracowaną przez dr Jerzego Zasadniego (WGGiOŚ AGH) i dr Piotra Kłapytę (IGiGP UJ), za najlepszą mapę opublikowaną w tym czasopiśmie w 2014 roku. W werdykcie podkreślono fakt, że mapa ta w doskonałej konwencji kartograficznej integruje wyniki badań terenowych z danymi teledetekcyjnymi. Gratulujemy!Mapa zlodowaconych Tatr 1: 50 000 w pliku pdf


Artykuł pdf

Dodatkowo autorzy J. Zasadni i A. Świąder (WGGiOŚ AGH) wykonali animacje promujące wyniki badań dostępne w serwisie YouTube.

Wywiad z dr Jerzym Zasadnim:  http://www.agh.edu.pl/blog-naukowy/info/article/podroz-w-czasie-kartograficzny-obraz-zlodowaconych-tatr-wywiad-z-dr-inz-jerzym-zasadnim/, http://www.agh.edu.pl/blog-naukowy/info/article/wyroznienie-dla-mapy-prezentujacej-zlodowacenia-tatr/