18.08.2020

Sukcesy Grantowe naszego Wydziału


Szanowni Państwo,

Informuję uprzejmie, że Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkury ogłoszone w dniu 16 września 2019 r. Miło mi donieść, że w konkursie OPUS trzech naszych pracowników: profesorowie A. Borkowski, J. Golonka i M. Manecki uzyskało finansowanie grantów na łączną kwotę ponad 2,9 mln złotych. 

W konkursie PRELUDIUM doktorant naszego Wydziału mgr D. Wiktorowski (opiekun prof. M. Krąpiec) uzyskał finansowanie grantu na kwotę blisko 140 tys. złotych. 

Zarówno liczba projektów, jak i sumaryczna kwota uzyskanych grantów plasują nasz Wydział w ścisłej czołówce Akademii Górniczo-Hutniczej. 

Wszystkim w/w laureatom konkursu serdecznie gratuluję i przypominam, że obecnie trwa nabór wniosków na kolejne konkursy Narodowego Centrum Nauki.

Jacek Matyszkiewicz