Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Kierunki i specjalności


W ramach studiów stacjonarnych II stopnia Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oferuje następujące kierunki i specjalności:

  • Górnictwo i Geologia:
  • Ochrona Środowiska:
  • Informatyka Stosowana:
  • Inżynieria Środowiska:
  • Geofizyka :
  • Turystyka i Rekreacja :
  • Ekologiczne źródła energii :