21.07.2015

Delegacja z Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Środowiska z Wietnamu


W dniu 25 czerwca 2015 roku gościła na naszym Wydziale delegacja z Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Środowiska z Wietnamu, celem nawiązania współpracy w zakresie badań i projektów naukowych.