08.03.2017

Grant Pana profesora Macieja Kotarby


Gratulujemy Panu profesorowi Maciejowi Kotarbie (KAŚKGG) uzyskania prestiżowego grantu pt. „Wyjaśnienie mechanizmów generowania, migracji i mieszania gazu ziemnego na przykładzie akumulacji w utworach górnego paleozoiku basenu górnośląskiego i lubelskiego oraz miocenu zapadliska przedkarpackiego na podstawie jego składu trwałych izotopów C, H, N, Ne, He, Ar, Kr i Xe, geochemicznej charakterystyki skał macierzystych (eksperymenty pirolizy wodnej i zestaw analiz) i warunków geologicznych” w konkursie HARMONIA Narodowego Centrum Nauki.