14.06.2019

List prof. Ryszarda Tadeusiewicza do pracowników Wydziału


Szanowni Państwo,

PT. Pracownicy Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Jestem członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma przyrodniczego „Wszechświat”. http://wszechswiat.ptpk.org/

Czasopismo to ma piękną tradycję, bo ukazuje się od 1882 roku i jest najstarszym polskim czasopismem popularnonaukowym.

W czasopiśmie tym przez wiele lat ukazywały się artykuły na temat przyrody ożywionej i nieożywionej. W szczególności wspaniałe artykuły na temat geologii, mineralogii, gemmologii, a nawet nauki o meteorytach pisali profesorowie Jacek Rajchel i Andrzej Manecki. Profesor Rajchel był też przez wiele lat Redaktorem Naczelnym „Wszechświata”.

Niestety, ta era pięknych osiągnięć geologów we „Wszechświecie” należy do przeszłości. Od kilku lat w czasopiśmie tym nie został opublikowany ani jeden artykuł o tematyce geologicznej. Oddaliśmy „Wszechświat” biologom!

Chciałbym to zmienić – i szukam sojusznika. Oferuję funkcję Redaktora Działowego Osobie, która zobowiąże się pozyskiwać przynajmniej jeden artykuł z obszaru szeroko rozumianej przyrody nieożywionej do każdego normalnego numeru „Wszechświata”. Nie jest to dużo, bo „Wszechświat” jest kwartalnikiem, a kwartał wiosenny jest zawsze związany z „Dniami Mózgu”, więc chodzi w istocie o trzy artykuły rocznie.

Oczywiście im więcej – tym lepiej, więc artykułów geologicznych może być więcej, ale podaję minimum minimorum.

Artykuły mogą pisać studenci (na podstawie prac magisterskich), doktoranci, pracownicy nauki wszystkich szczebli, nauczyciele szkół średnich itd.

Redaktor działowy, którego poszukuje, powinien mieć przynajmniej stopień doktora. Oczywiście profesor będzie także miło widziany, jeśli zechce się poświęcić dziełu popularyzacji swojej dziedziny wiedzy, ale sądzę, że najwięcej może na takiej funkcji zyskać adiunkt gromadzący dorobek do habilitacji.

Chętnego Kandydata proszę o kontakt mailowy ze mną: rtad@agh.edu.pl

Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam Wszystkich PT Odbiorców tego listu

Ryszard Tadeusiewicz