10.12.2015

Międzynarodowa wystawa i giełda minerałów, skamieniałości i wyrobów jubilerskich


fot. Zbigniew Sulima

W dniach 5-6 grudnia odbyła się 53. Międzynarodowa wystawa i giełda minerałów, skamieniałości i wyrobów jubilerskich zorganizowana przez Muzeum Geologiczne naszego Wydziału.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Rektor AGH, Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Prezes Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego oraz Komitet Dnia Górnika AGH.

W trakcie giełdy prezentowany był Meteoryt Morasko z kolekcji Andrzeja Owczarzaka z Warszawy (174 kg, trzeci co do wielkości, pierwszy pod względem ekspozycyjnym) oraz wystawy kolekcjonerskie.

W konkursie wystaw kolekcjonerskich Nagrodę JM Rektora AGH otrzymała kolekcja Państwa Jolanty i Jacka Szczerbów z Krakowa "Minerały świata". Nagrodę Dziekana WGGIOŚ AGH otrzymała kolekcja Pana Witolda Bogacza "Skamieniałości fosforytów Maroka". Nagrodę specjalną, ufundowaną przez anonimowych sponsorów z AGH, otrzymała kolekcja Pana Witolda Górala "Minerały pegmatytów strzegomskich".

Wystawy kolekcjonerskie umożliwiają zwiedzającym nasze Muzeum zapoznanie się ze skamieniałościami z Polski i Maroka, prezentują należące do najlepszych okazów beryle z Piławy Górnej i topazy oraz fluoryty z pegmatytów strzegomskich. Wśród minerałów świata eksponowane są kamienie szlachetne i metale w stanie rodzimym: złoto, srebro, platyna. Rzadkie i kolorowe agaty z okolicy Krakowa i z różnych lokalizacji z Maroka zachęcają do tworzenia własnych kolekcji. Ekspozycję można oglądać w gablotach na I piętrze budynku A-0 do 25 maja 2016 roku.

Remigiusz Molenda

Giełda w obiektywie Zbigniewa Sulimy

Giełda w obiektywie Wojciecha Tchórzewskiego