28.11.2016

Posiedzenie Naukowe Komisji Nauk Geologicznych


Uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w Posiedzeniu Naukowym Komisji Nauk Geologicznych O/PAN w Krakowie, które odbędzie się 30.11.2016 r, środa, sala 221, godz. 1430, budynek A-O, I p w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. Mickiewicza 30.