10.06.2019

Protokoły z głosowań do Rad Dyscyplin Naukowych


Szanowni Państwo,

Wydziałowa Komisja Wyborcza zamieszcza protokoły z głosowań do Rad Dyscyplin Naukowych:

Protokoły

W dniu 11.06.2019r. (wtorek) w godz. 8.00-15.00, w pokoju 20 (dziekanat) odbędzie się II tura wyborów w następujących grupach wyborców:

  1. Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i środowisku z grupy pracowników naukowo-dydaktycznych nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  2. Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka z grupy pracowników naukowo-dydaktycznych posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.