11.12.2017

Spotkanie świąteczne w dniu 18 grudnia br.


Szanowni Państwo,

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Niezależnie od naszych poglądów i odczuć, jest to w polskiej tradycji czas, kiedy to zwykliśmy się spotykać, aby złożyć sobie życzenia i wybaczać wszelkie urazy.

W imieniu władz Wydziału pozwalam sobie zaprosić wszystkich Pracowników, Doktorantów oraz Samorząd Studentów na spotkanie świąteczne, które odbędzie w dniu 18 grudnia br. (poniedziałek), w sali Rady Wydziału o godzinie 11.00.

Szczególnie gorące zaproszenie pozwalam sobie skierować do emerytowanych Profesorów tworzących ważną część Naszej Społeczności Wydziałowej.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
Dziekan Wydziału