06.12.2016

Spotkanie świąteczne


Szanowni Państwo,

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Niezależnie od naszych poglądów i odczuć, jest to w polskiej tradycji czas, kiedy to zwykliśmy się spotykać, aby złożyć sobie życzenia i wybaczać wszelkie urazy.

W imieniu władz Wydziału pozwalam sobie zaprosić wszystkich Pracowników, Doktorantów, Samorząd Studentów oraz Profesorów emerytowanych na spotkanie świąteczne, które odbędzie w dniu 19 grudnia (poniedziałek), w sali Rady Wydziału o godzinie 12.00.

Szczególnie gorące zaproszenie pozwalam sobie skierować do emerytowanych Profesorów tworzących ważną część Naszej Społeczności Wydziałowej.

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
Dziekan Wydziału