09.12.2019

Sukces pracownika Katedry Surowców Energetycznych


Z przyjemnością informujemy, że pracownik Katedry Surowców Energetycznych, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Marek Hajto został wybrany do Zarządu Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej (IGA) na lata 2020-2023. Marek Hajto jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, które nominowało Jego kandydaturę do wyborów. Nadmieniamy, że przez kilka poprzednich kadencji członkiem Zarządu IGA była Pani dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN - Prezes Zarządu PSG, absolwentka naszego Wydziału, a obecnie pracownik IGSMiE PAN.

Jest to olbrzymi sukces i wyróżnienie, zważywszy na fakt, że do wyborów stanęło 50 kandydatów, reprezentujących 23 państwa z całego Świata. Marek Hajto jest jedynym reprezentantem Polski w składzie 25 osobowego Zarządu.

Marek Hajto jest autorem i współautorem ponad 90 publikacji, ponad 20 projektów R&D poświęconych wykorzystaniu energii geotermalnej, w tym projektów prac geologicznych, które zaowocowały odkryciem złóż wód geotermalnych w Poddębicach oraz w Jachrance /k. Warszawy. Pan Marek Hajto jest także głównym wykonawcą i koordynatorem obszernych monografii wydanych w latach 2006-2013 w formie atlasów geotermalnych, obejmujących 90% powierzchni Polski, które stanowiły podwaliny nowych instalacji geotermalnych na Niżu Polskim w latach 2006-2019, jest także ekspertem Ministerstwa Środowiska w zakresie geotermii.

Międzynarodowa Asocjacja Geotermalna zrzesza ponad 4 900 członków z całego świata. Misją IGA jest m. in. promowanie rozwoju wykorzystania energii geotermalnej, w tym innowacyjnych badań i rozwiązań w zakresie technologii pozyskania ciepła Ziemi, jako nieograniczonego naturalnego źródła energii, które może odgrywać znaczącą rolę w zaspokajaniu potrzeb energetycznych świata w przyszłości.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:

https://www.geothermal-energy.org/the-iga-announces-ground-breaking-results-of-the-elections-to-its-board-of-directors-2020-2023