30.09.2016

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017


Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH odbędzie się w dniu 5 października 2016 r., o godz. 12.00 w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (budynek główny A-0, I p.).

Program:

  • Otwarcie uroczystości i powitanie Gości
  • Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora AGH
  • Wystąpienie Dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  • Uroczysta immatrykulacja studentów
  • Wykład inauguracyjny Pana dr hab. inż. Jakuba Matusika „Naturalne i syntetyczne minerały w nanotechnologii”

W związku z uroczystością, decyzją Pana Rektora prof. Wojciecha Łużnego 5 października 2016 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na naszym Wydziale.