01.10.2018

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019


Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, która odbędzie się w dniu 5 października 2018 r., o godzinie 1200 w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (budynek główny A-0, I p.).

Program uroczystości:

  • Otwarcie Uroczystości i Powitanie Gości.
  • Wystąpienie Przedstawiciela Władz Rektorskich.
  • Wystąpienie Dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.
  • Wykład inauguracyjny Pana dr hab. inż. Mariusza Czopa.
  • Uroczysta immatrykulacja studentów.