24.10.2016

V Ogólnopolski Kongres Geotermalny


W dniach 11-13 października 2016 roku w Mszczonowie odbył się V Ogólnopolski Kongres Geotermalny, który zgromadził około 160 uczestników. W Kongresie uczestniczyli mi. in. pracownicy, doktoranci i studenci naszego Wydziału z Katedry Surowców Energetycznych oraz Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Kongres ten zorganizowali: Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Urząd Miejski w Mszczonowie, Geotermia Mazowiecka S.A., Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz pracownicy, doktoranci i studenci Katedry Surowców Energetycznych, WGGiOŚ, AGH.

Reprezentowane były wszystkie wiodące ośrodki naukowe, badawcze, firmy geologiczne, geofizyczne, wiertnicze i inne związane z sektorem geotermalnym w kraju. W Kongresie wzięli udział przedstawiciele firm geotermalnych, operatorów ciepłowni geotermalnych, ośrodków rekreacyjnych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

Podczas Kongresu przedstawiono ponad 50 referatów, wśród nich z Katedry Surowców Energetycznych wygłoszono 11 referatów i zaprezentowano 6 posterów. Nasz Wydział reprezentowany był także przez pracowników i doktorantów Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

W pierwszym dniu Kongresu uroczyście uczczono jubileusz 10-lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego. W trakcie Kongresu wręczono medale Honorowe im. Erazma Syksta, Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego na ręce przedstawicieli:

-        Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o., w roku Jubileuszu 20-lecia działalności,

-        Geotermii Uniejów im. St. Olasa sp. z.o.o., w 15-lecie funkcjonowania geotermalnej sieci grzewczej,

-        Instytutowi Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, w roku Jubileuszu 30-lecia działalności oraz

-        Wydziałowi Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie, w roku Jubileuszu 70-lecia działalności.

Odznaczenie odebrał osobiście Dziekan WGGiOŚ prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz.

Poprzednie Kongresy odbyły się w latach 2007, 2009, 2011 i 2013. Były to najważniejsze krajowe spotkania środowiska naukowców i praktyków związanych z geotermią, które przysłużyły się przeglądowi stanu rozwoju, doświadczeń i perspektyw geotermii w naszym kraju, zintegrowały wiele osób i środowisk.