Dziekanat

Godziny przyjmowania studentów

Poniedziałek — dzień wewnętrzny
Wtorek, środa — 9:00–13:00
Czwartek — 11:00–15:00
Piątek — 9:00–13:00

Sprawy dydaktyczne

kierunki: EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, TURYSTYKA I REKREACJA

mgr Marta Paśko
pok. 19, tel. +48.12.617.23.51, mpasko@geol.agh.edu.pl

kierunki: GEOFIZYKA, GEOINFORMATYKA, GÓRNICTWO I GEOLOGIA, INFORMATYKA STOSOWANA

inż. Barbara Małecka
pok. 19, tel. +48.12.617.23.50, bmalecka@geol.agh.edu.pl

STUDIA DOKTORANCKIE

mgr inż. Renata Nagwizda
pok. 20, tel. +48.12.617.50.35, rnagwizda@geol.agh.edu.pl

Sprawy socjalne

mgr inż. Anna Kurowska-Capik
pok. 20, +48.12.617.46.03, akcapik@geol.agh.edu.pl

Rozliczanie dydaktyki

mgr inż. Ewelina Półtorak
pok. 20, +48.12.617.45.33, epoltorak@geol.agh.edu.pl