20.06.2017

21. Piknik Naukowy w Warszawie


Za nami 21. Piknik Nauki, który odbył się 3 czerwca 2017 r. na PGE Narodowym w Warszawie. Nasz Wydział stanowił silną reprezentację spośród całego AGH. Reprezentowało nas 70 studentów, członków Kół Naukowych, 7 doktorantów i 14 pracowników. Zaprezentowaliśmy 21 pokazów, związanych z prowadzonymi na Wydziale badaniami naukowymi.

Członkowie Koła Naukowego Odnawialnych Źródeł Energii „Grzała” opowiadali o zasadach działania urządzeń służących do wytwarzania energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, jak również do generowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zwiedzający mogli także dowiedzieć się, które obszary ciała są najcieplejsze i za pomocą kamery termowizyjnej zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Sekcja Mineralogii i Petrografii i Sekcja Geologii Górniczej Studenckiego Koła Naukowego Geologów reprezentowana była przez niezwykle liczną grupę prezentując słynną już gorączkę złota i poszukiwanie bursztynów. W kąciku gemmologicznym i krystalograficznym zwiedzający mogli oglądać różne struktury minerałów jakie powstają na Ziemi. Na stoisku można było zobaczyć meteoryty a także minerały fluorescencyjne. Chętni do poszukiwań skamieniałości mieli okazję zrobić to osobiście na stoisku paleontologicznym, gdzie prowadzone były warsztaty z preparowania skamieniałości ze skały. Wydobyte okazy można było zabrać ze sobą. Na chętnych do poszukiwania surowców mineralnych w Polsce czekała terenowa gra GeoTrip.


 

Koło Naukowe Kartografii Geologicznej i Komputerowej „Azymut” przedstawiło, cieszącą się dużą popularnością, symulację powstawania gór. Uczestnicy mogli stworzyć model geologiczny z kolorowego piasku, a następnie obserwować „zderzenie płyt” i powstawanie gór.

Na stanowisku Koła Naukowego KIWON studenci prezentowali pokaz tworzenia się i eksploatacji złóż węglowodorów, opowiadali o obecnych polskich zasobach i perspektywach odkrycia kolejnych złóż. Na stoisku można było również poznać historię przemysłu naftowego – podziwiać prototyp pierwszej lampy naftowej oraz sprawdzić zapach ropy pochodzącej z różnych polskich złóż. Zaprezentowano model wieży wiertniczej oraz model otworu kierunkowego do eksploatacji gazu łupkowego, który cieszył się zainteresowaniem piknikowiczów.

Członkowie Koła Naukowego Geologii Inżynierskiej SIGMA zaprezentowali model osuwiska, na którym zwiedzający mogli zobaczyć, w jaki sposób tworzy się osuwisko i jak wpływa ono na bezpieczeństwo obiektów budowlanych. Model fizyczny był dodatkowo poparty symulacją komputerową. Kolejny z pokazów polegał na budowie nasypu budowlanego, gdzie zwłaszcza najmłodsi piknikowicze, mogli zobaczyć jak woda wpływa na grunty sypkie. Dodatkowo można było zobaczyć jak grunty tiksotropowe upłynniają się podczas wibracji czy zagęszczać grunt widełkami wibracyjnymi.

Koło Naukowe Hydro zaprezentowało model fizyczny przepływu wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń, będący najważniejszym elementem ich stanowiska. Symulowali na nim przemieszczanie się zanieczyszczeń w wodach podziemnych opowiadając jak ważnym elementem jest dbanie o środowisko i ochrona wód podziemnych. Uświadamiali zwiedzającym jak trudne jest oczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego (remediacja) i jak modelowanie migracji z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania może być pomocne w pracy hydrogeologa. Ponadto na stoisku można było zmierzyć pH, Eh i temperaturę za pomocą specjalistycznych mierników a następnie spróbować swoich sił w konkursie polegającym na wydedukowaniu wartości tych parametrów dla spotykanych na co dzień roztworów.

Stoisko Koła Naukowego GEOFON obfitowało w specjalistyczny geofizyczny sprzęt pomiarowy. Na stoisku można było zapoznać się z metodyką pomiaru metodami elektrooporowymi, magnetycznymi, sejsmicznymi. Zwiedzający mogli wziąć udział w poszukiwaniu „Złotego Pociągu” oraz próbowali wzbudzić fale sejsmiczne na PGE Narodowym, oddając się grupowemu skakaniu. Pokaz ten cieszył się wielkim zainteresowaniem i co chwilę można było zaobserwować skaczącą grupę piknikowiczów, którzy następnie z zainteresowaniem oglądali efekty swoich działań na monitorach urządzeń pomiarowych.

Nasze pokazy cieszyły się niezwykle dużą popularnością, przez cały dzień trwania Pikniku nasze stanowiska odwiedziło kilkanaście tysięcy piknikowiczów. Serdecznie dziękujemy wszystkim reprezentantom Wydziału za udział i zaangażowanie w pokazy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy mogli liczyć na tak liczną grupę i wysoki poziom.

Zapraszamy na fotorelację z wydarzenia: albumy.ksaf.pl/v/pikniknaukowy/