17.03.2017

Erasmus+ rekrutacja na rok akademicki 2017/2018


Zasady uczestnictwa w programie, wykaz umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ oraz dokumenty do ściągnięcia znajdują się na stronie
http://www.erasmusplus.agh.edu.pl
Studenci ubiegający się o wyjazd do uczelni partnerskiej składają następujące dokumenty:

  • Ankieta/studia informacyjna kandydata (dla celów rekrutacji)
  • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego
  • Proponowany projekt programu studiów w uczelni partnerskiej, zaakceptowany przez opiekuna naukowego.

Studenci ubiegający się o wyjazd na praktykę Erasmus+ składają następujące dokumenty:

  • Ankieta/praktyka informacyjna kandydata (dla celów rekrutacji)
  • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego
  • Proponowany projekt praktyki, dodatkowym atutem będzie korespondencja z firma/instytucją wyrażającą gotowość przyjęcia kandydata na praktykę.

Podstawowym kryterium kwalifikacji studentów do udziału w programie będzie średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów na WGGiOŚ AGH, a dla studentów studiów II stopnia – średnia ocen ze studiów + ocena ukończenia studiów I stopnia (dyplom).
Dodatkowym kryterium kwalifikacji będzie certyfikat znajomości języka obcego.

Dokumenty aplikacyjne na wyjazd do uczelni partnerskich dla których koordynatorami są dr inż. A. Sowiżdżał, dr inż. S. Gałaś, dr inż. W. Mayer, dr inż. B Papiernik i dr K. Dudek kadudek@agh.edu.pl oraz na praktyki należy składać do dr Dudka (p. 27) w terminach konsultacji (wtorki 10.00-11.00, czwartki 12.00-13.00), natomiast na wyjazd do uczelni partnerskich dla których koordynatorami są prof. J. Jarzyna jarzyna@agh.edu.pl i dr hab. inż. S. Tomecka-Suchoń – do Pani prof. Jarzyny, p. 117, lub w sekretariacie Katedry Geofizyki WGGiOŚ AGH, p. 119
Termin składania dokumentów – czwartek, 27 kwietnia 2017
Studenci aplikujący na studia w semestrze zimowym lub całym roku akademickim 2017/2018 na uczelniach partnerskich w których terminy aplikacji upływają wcześniej (np. uczelnie w Norwegii, Słowacji, Szwecji, UK) powinni złożyć dokumenty do 30 marca 2017 oraz uzgodnić z koordynatorami umów tryb nominacji i aplikacji.