07.09.2018

Harmonogram II terminu egzaminu magisterskiego w dniu 12.09.2018r.


Aby przystąpić do egzaminu kierunkowego student zobowiązany jest wylegitymować się dowodem osobistym oraz dostarczyć na egzamin podpisane oświadczenie. Na egzaminie obowiązuje strój galowy. Prosimy o zgłoszenie się na egzamin 15 minut przed wyznaczonym terminem.

Harmonogram II terminu egzaminu magisterskiego w dniu 12.09.2018r.