04.03.2016

Lista osób przewidzianych do skreślenia


Zamieszczamy listę osób przewidzianych do skreślenia. W celu wyjaśnienia braku wpisu na kolejny semestr prosimy o pilny kontakt z dziekanatem.