13.10.2016

Organizacja zajęć semestru VI semestru studiów licencjackich oraz VII semestru studiów inżynierskich


Organizacja zajęć semestru VII dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia inżynierskich na WGGiOŚ AGH w roku akademickim 2016/2017

  •  Zajęcia dla studentów IV roku studiów stacjonarnych w semestrze zimowym odbywają się od 3 października do 15 grudnia 2016 r. włącznie (10 tygodni).
  • Zimowa sesja egzaminacyjna dla studentów IV roku studiów stacjonarnych odbędzie się w okresie 16-21 grudnia 2016 r.
  • Poprawkowa sesja egzaminacyjna dla studentów IV roku studiów stacjonarnych odbędzie się w okresie 2-5 stycznia 2017 r.
  • Egzamin kierunkowy: I termin – 10 stycznia 2017 r., II termin 25 stycznia 2017 r.
  • Obrony projektów inżynierskich odbędą się w okresie 16-31 stycznia 2017 r.

Organizacja zajęć semestru VI dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia licencjackich na WGGiOŚ AGH w roku akademickim 2016/2017

  • Zajęcia dla studentów III roku studiów stacjonarnych licencjackich w semestrze letnim odbywają się od 27 lutego do 12 maja 2017 r.
  • Letnia sesja egzaminacyjna dla studentów III roku studiów stacjonarnych licencjackich odbędzie się w okresie 13-19 maja 2017 r.
  • Poprawkowa sesja egzaminacyjna dla studentów III roku studiów stacjonarnych licencjackich odbędzie się w okresie 5-9 czerwca 2017 r.
  • Egzamin kierunkowy: I termin – 23 maja 2017 r., II termin 21 czerwca 2017 r.