28.07.2017

Praca dziekanatu w okresie wakacyjnym


W miesiącu sierpniu dziekanat spraw dydaktycznych będzie nieczynny. 

Dziekanat spraw socjalnych będzie czynny zgodnie z terminarzem składania wniosków.

W sierpniu nie będą się odbywały dyżury Prodziekanów.