28.10.2015

Przyznane stypendia Rektora


Zamieszczamy listę studentów naszego Wydziału, którym zostały przyznane stypendia Rektora na rok akademicki 2015/2016.