02.02.2018

Staże dla studentów w ramach projektu „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój" - lista rankingowa


W dniu 31 stycznia 2018r. zebrała się Komisja Rekrutacyjna przyznająca miejsca stażowe. Protokół z posiedzenia znajduje się z załączniku.
Sporządzono listę rankingowa studentów, którzy zakwalifikowali się do udziału w programie.
Pracownik biura projektu skontaktuje się z wybranymi przez Komisję osobami, którym zostanie zaproponowane miejsce stażowe.