10.03.2016

Studenci III roku


Szanowni Państwo, studenci III roku

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem praktyk zawodowych w r.a. 2015/2016, osoby, które zdecydowały się zrealizować moduł kształcenia dotyczący autoprezentacji i praktycznych aspektów przedsiębiorczości, zobowiązane są do złożenia stosownej deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia b. r. Należy tego dokonać poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się pod adresem: http://goo.gl/forms/A9DDrkrJe0.

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
dr hab. Marek Rembiś