04.10.2017

Studenci ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018


Studenci ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018 muszą złożyć w dziekanacie – pokój 17, w terminie do 17 października b.r, aktualne (na rok szkolny, akademicki 2017/2018) zaświadczenia rodzeństwa o nauce lub studiach.