03.11.2015

Stypendia rektora z tytułu osiągnięć naukowych lub artystycznych


Informujemy, że uruchomiona zostaje procedura składania wniosków o stypendia rektora z tytułu osiągnięć naukowych lub artystycznych.