20.03.2017

Stypendium rektora w semestrze letnim


Zamieszczamy listę studentów, którym zostało przyznane stypendium rektora w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017.