19.09.2019

Szkolenie BHP dla studentów stacjonarnych rozpoczynających studia


Szkolenie BHP dla studentów stacjonarnych rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20 (dotyczy studentów polskojęzycznych).

Informacja o terminach jest zamieszczona również na stronie www.bhp.agh.edu.pl

Student powinien stawić się, w wybranym terminie, na szkoleniu z kartą szkolenia wydrukowaną w pełnym formacie A-4 - poziomo.