17.09.2015

Termin obrony osób skreślonych 01.10.2014 z powodu niezłożenia pracy dyplomowej


Osobom skreślonym z listy studentów w październiku 2014 r. z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, które zaliczyły wszystkie przedmioty i praktyki zgodnie z planem i programem studiów, z dniem 30.09.2015 r. upływa prawo wznowienia studiów w celu złożenia pracy i przystąpienia do egzaminu dyplomowego.