09.10.2018

Uwaga studenci ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019


Studenci ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018 muszą złożyć w dziekanacie – pokój 17, w terminie do 19 października b.r, aktualne (na rok szkolny, akademicki 2018/2019) zaświadczenia rodzeństwa o nauce lub studiach pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.