30.05.2017

Wybory uzupełniające do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów


Wydziałowa Rada Samorządu Studentów zaprasza do zgłaszania kandydatów do samorządu w wyborach uzupełniających na rok akademicki 2017/2018. Zainteresowane osoby zapraszamy do pokoju 018 (niski parter).

Harmonogram wyborów:

  • 31.05-2.06.2017 (środa-piątek) - Zgłaszanie kandydatów
  • 5.06.2017(poniedziałek) - Ogłoszenie listy kandydatów
  • 12-13.06.2017 (poniedziałek, wtorek) - Wybory
  • 14.06.2017(środa) - Ogłoszenie wyników wyborów
  • 15-16.06.2017(czwartek, piątek) - Składanie protestów wyborczych

Magdalena Samsel,
WRSS GGIOŚ