20.04.2016

Wyjazd do uczelni partnerskich i/lub na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017


Zasady uczestnictwa w programie, wykaz umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ oraz dokumenty do ściągnięcia znajdują się na stronie
http://www.erasmusplus.agh.edu.pl
Studenci ubiegający się o wyjazd do uczelni partnerskiej składają następujące dokumenty:

  • Ankieta/studia informacyjna kandydata (dla celów rekrutacji)
  • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego
  • Proponowany projekt programu studiów w uczelni partnerskiej, zaakceptowany przez opiekuna naukowego.

Studenci ubiegający się o wyjazd na praktykę Erasmus+ składają następujące dokumenty:

  • Ankieta/praktyka informacyjna kandydata (dla celów rekrutacji)
  • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego
  • Proponowany projekt praktyki, dodatkowym atutem będzie korespondencja z firma/instytucją wyrażającą gotowość przyjęcia kandydata na praktykę


Podstawowym kryterium kwalifikacji studentów do udziału w programie będzie średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów na WGGiOŚ AGH, a dla studentów studiów II stopnia – średnia ocen ze studiów + ocena ukończenia studiów I stopnia (dyplom).
Dodatkowym kryterium kwalifikacji będzie certyfikat znajomości języka obcego.

Dokumenty aplikacyjne na wyjazd do uczelni partnerskich dla których koordynatorami są dr inż. S. Gałaś, dr inż. W. Mayer, dr inż. B. Papiernik i dr K. Dudek kadudek@agh.edu.pl oraz na praktyki należy składać do dr Dudka (p. 27) w terminach konsultacji (wtorki 12.00-13.00, czwartki 11.00-12.00), natomiast na wyjazd do uczelni partnerskich dla których koordynatorami są prof. J. Jarzyna jarzyna@agh.edu.pl i dr hab. inż. S. Tomecka-Suchoń – do Pani prof. Jarzyny, p. 117, lub w sekretariacie Katedry Geofizyki WGGiOŚ AGH, p. 119
Termin składania dokumentów – czwartek, 28 kwietnia 2016
    Zarazem informujemy, że są jeszcze możliwości wyjazdu studentów i absolwentów (do 12 miesięcy od ukończenia studiów) na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016. Wyjazdy możliwe są w terminie od kwietnia do 30.09.2016. Minimalny czas trwania praktyki – 2 miesiące. Szczegółowych informacji udziela dr K. Dudek – wydziałowy koordynator programu Erasmus+.